Stacks Image 8796
Forside / portfolio / animasjon / mitt familieråd

Mitt familieråd - informasjonsfilm

Selskapet An-imation fikk i oppdrag i å lage en informasjonsfilm for barne- og familie-direktoratet. Filmen var myntet på barn, og skulle vise hvordan konflikter i hjemmet kunne løses ved hjelp av familieråd i samarbeid med barnevernet.

Torgeir har utført:
- Karakteranimasjon

Har du et prosjekt til sirBull?

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Har du et prosjekt til sirBull?

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Alle rettigheter reservert © sirBull 2014

Alle rettigheter reservert © sirBull 2014