Stacks Image 2936
Stacks Image 2946
Stacks Image 2951
Stacks Image 933
Stacks Image 3328

KVALITET I FOKUS

Siden 2009 har Torgeir Bull jobbet med animasjon, design og annet kreativt arbeid opp mot forskjellige foretak, organisasjoner og selskaper. Torgeir ønsker alltid å møte klientenes forretningsbehov og sørge for at deres mål blir ivaretatt gjennom hele prosessen.
Sirbull tilbyr tjenester innenfor web design, profilutvikling, grafisk design, animasjon og illustrasjon. Med lang erfaring og bred kompetanse sikter sirBull mot produkter av høyeste kvalitet og fornøyde kunder.

SERVICE

Torgeir Bull er hele veien opptatt av å ivareta kunden interesser. Som i alt annet er god kommunikasjon nøkkelen til et godt resultat. Derfor ønsker han å ha en åpen kommunikasjon hvor kunden har mulighet for innspill, tanker og idéer underveis gjennom hele produksjonen.

ERFARING

Kreativitet og praktiske løsninger har alltid vært en stor del av Torgeir. Etter endt utdanning innenfor feltet, har Torgeir jobbet med både små og store bedrifter innen forskjellige felt. Med et mål om konstant å utvide kompetanse og kreative evner, føler Torgeir seg aldri ferdig utlært. Dette håper han kommer kunden til gode.

VISJON

sirBull tenker at alle foretak, organisasjoner eller selskaper bør ha sin egen nettside. Ofte kan dette være en komplisert og dyr affære med lang utviklingstid og en faktura som ikke samsvarer med det ferdige resultatet. Torgeir mener det ikke trenger å være slik. Målet er rask, men nøyaktig produksjon, gode priser og fornøyde kunder.

SELSKAPER TORGEIR HAR JOBBET MED

Stacks Image 1016
Stacks Image 1019
Stacks Image 1022
Stacks Image 1027
Stacks Image 1037
Stacks Image 1039
Stacks Image 1041
Stacks Image 1043

Har du et prosjekt til sirBull?

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Har du et prosjekt til sirBull?

TA KONTAKT

TA KONTAKT

Alle rettigheter reservert © sirBull 2014

Alle rettigheter reservert © sirBull 2014